Va fi acordat concediu paternal pentru tatii din R.Moldova

Parlamentarii au votat în prima lectură un proiect de lege care prevede acordarea concediului paternal. Concediul vine să asigure participarea efectivă a tatălui la îngrijirea copilului nou-născut. 

Tatăl copilului nou-născut va putea beneficia de dreptul la un concediu paternal de 14 zile calendaristice. Acest concediu se va acorda în baza unei cereri, în primele 56 de zile de la naşterea copilului.

Pe perioada acestui concediu, salariatul va beneficia de o indemnizaţie paternală, care nu poate fi mai mică decât valoarea salariului mediu lunar pentru această perioadă şi care este achitată din fondul de salarii al unităţii.

De asemenea, angajatorul va fi obligat să încurajeze salariaţii să beneficieze de acest concediu. Cazurile în care angajatorii vor crea consecinţe negative pentru angajaţii care iau concediu paternal vor fi considerate ca discriminare din partea angajatorilor şi vor fi sancţionate.

Proiectul de lege votat vine cu modificări la mai multe acte legislative care au drept scop implementarea angajamentelor internaţionale asumate de Republica Moldova în promovarea egalităţii de gen în viaţa economică, politică şi socială a femeilor şi bărbaţilor.

Astfel, noile prevederi stipulează că la formarea Guvernului se va respecta o cotă de reprezentare minimă de 40% a ambelor sexe. La formarea componenţei nominale a Biroului Permanent se recomandă respectarea cotei de reprezentare minimă de 40% a ambelor sexe.

De asemenea, publicaţiile periodice şi agenţiile de presă vor fi obligate să utilizeze un limbaj corect şi nediscriminatoriu, în care statutul egal şi rolurile femeii şi bărbatului sunt reflectate în aceeaşi măsură şi tratate ca având aceeaşi valoare şi demnitate, şi contribuind la diminuarea stereotipurilor sexiste.

De asemenea, publicitatea sexistă va fi interzisă, pentru că aceasta prezintă femeia sau bărbatul în situaţii umilitoare şi degradante. Se mai consideră publicitate sexistă promovarea stereotipurilor sexiste în scop discriminatoriu, cu menţinerea rolurilor tradiţionale de percepere a femeii ca o fiinţă slabă, vulnerabilă şi dependent.

Sursa : actualitati.md