Sedintele de judecata vor fi inregistrate video sau audio - obligatoriu

Judecătorii vor fi obligați să înregistreze audio și/sau video ședințele de judecată și să informeze părțile în proces despre dreptul acestora de a primi copiile înregistrărilor.

În acest sens, Guvernul a aprobat astăzi proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul de procedură penală, Codul de procedură civilă și Codul contravențional), elaborat de Ministerul Justiției.

Pentru combaterea practicii defectuoase de utilizare a sistemelor de înregistrare audio de către instanțele de judecată și asigurarea implementării efective a acestui sistem, dar și pentru a spori eficiența și transparența sistemului judecătoresc şi a asigura respectarea drepturilor și intereselor participanților în proces, propunem excluderea de la Codul de procedura penală a clauzei „cu excepția cazului în care nu este posibil. Această modificare presupune faptul, că toate ședințele de judecată urmează a fi înregistrate audio şi/sau video, obligatoriu”, a subliniat ministrul Justiției, Oleg Efrim, în cadrul ședinței Guvernului.

Mai mult, documentul obligă judecătorul să informeze părțile întru-un proces cu privire la dreptul lor de a-și audio înregistra procesul, dar și de a primi copii ale înregistrărilor din timpul ședinței de judecată. O altă reglementare care se regăsește în proiect ține de completarea modalităților de citare a părților într-un proces, și anume posibilitatea de citare a acestora prin telefax, poştă electronică, notă informativă sau telegrafică.

Sursa : actualitati.md