Se anunță controale! Cine dintre agenții economici vor fi verificați

Antreprenorii din piețele din țară și toată sfera socială privind utilizarea corectă a mijloacelor de măsurare, a cântarelor, precum și stațiile Peco, serviciile taxi și companiile de telefonie mobilă, vor fi supuse verificărilor, pentru asigurarea drepturilor consumatorilor. Anunțul a fost făcut de către ministrul Economiei și Infrastructurii, Octavian Calmâc, în cadrul Conferinței de presă privind reorganizarea, optimizarea și crearea organelor cu funcții de control.

În urma reorganizării, optimizării și creării unor noi instituții cu drept de control, din circa 70 de entități cu dreptul de control au rămas 13 instituții cu funcții de control. La fel, au fost aprobate mai multe hotărâri de Guvern, care au promovat modificările  necesare la optimizarea structurii şi efectivului, următoarelor autorităţi cu funcţii de control şi supraveghere:

 • Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor;
 • Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei;
 • Agenţia Naţionale pentru Sănătate Publică;
 • Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional;
 • Agenţia Naţională Transport Auto;
 • Autoritatea Aeronautică Civilă;
 • Agenţia Navală;
 • Inspectoratul de Stat al Muncii;
 • Serviciul Vamal;
 • Serviciul Fiscal de Stat;
 • Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal.

Guvernul a ameliorat cadrul normativ și legislativ, care reglementează controlul de stat pentru atingerea eficienței maxime a acestui instrument – controlul de stat, pentru a scăderea numărului de controale și a structurilor care efectuează aceste controale, și astfel asigurarea protecției consumatorului și micșorarea presiunii asupra mediului de afaceri.

Astfel, prin implementarea Reformei instituționale – optimizarea numărului instituțiilor abilitate cu funcții de control și implementarea Reformei procedurale – minimum documente, maximum de transparență și drepturi pentru întreprinzători. În acest context, printre procedurile reformei se numără: limitarea esențială a numărului de document în cadrul controlului, planificarea controlului pentru un an calendaristic, limitarea posibilităților de inițiere a controlului inopinat, iar pentru controalele de stat planificate se stabilește caracterul consultativ.

Măsurile restrictive se vor aplica în funcție de nivelul încălcărilor și numai în cazul încălcărilor grave și foarte grave, iar contestarea actelor poate fi soluționată în instanță sau doar în cadrul Consiliilor de soluționare a disputelor din cadrul organului de control, în care vor participa obligatoriu și reprezentanții mediului de afaceri. Totodată, se stabilește dreptul antreprenorului de a se adresa direct în instanța de judecată, fără impunerea procedurii prealabile și se instituie Consiliul național pentru a examina problemele sistemice.

De asemenea, se vor digitaliza procesele de control – Registrul de stat al controalelor unic, transparența și previzibilitatea acțiunilor inspectorului. Se acordă prioritate documentelor în format electronic, create și stocate în Registrul de stat al controalelor.

Sursa: bizlaw.md