Până în septembrie, în toate localităţile vor fi create centre de sănătate mintală Până la 1 septembrie anul curent, în toate centrele medicilor de familie vor fi create centre comunitare de sănătate mintală. Un ordin în acest sens a fost semnat de către ministrul sănătăţii, Andrei Usatâi. Conducătorii instituţiilor de asistenţă medicală primară şi spitalicească vor asigura spaţiile şi dotarea necesară pentru activitatea centrelor de sănătate mintală.

Centrul Comunitar de Sănătate Mintală va fi un serviciu medical comunitar, care va oferi persoanelor cu probleme de sănătate mintală asistenţă medicală consultativă de evaluare, prevenire şi depistarea precoce a tulburărilor mintale, pentru incluziune familială şi mediere în relaţiile cu familia şi comunitatea. Beneficiarii vor fi copii şi adulţii cu probleme de sănătate mintală şi de comportament.

Centrele vor oferi servicii consultative în condiţii de ambulator şi servicii de asistenţă mobilă la domiciliu, inclusiv de soluţionarea a crizelor.

Sursa : ipn.md