Războiul pentru controlul celei mai mari bănci din ţară, Moldova-Agroindbank (MAIB) continuă şi face noi victime.

Mold-Street Scandalul din jurul Moldova-Agroindbank face noi victime

După arestarea la Kiev a lui Veaceslav Platon, afaceristul care ar fi controlat din umbră un pachet de circa 40% din acţiunile Moldova-Agroindbank şi Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) a luat măsuri mai dure faţă de unele persoane şi instituţii.

Manipulare cu preţul acţiunilor Agroindbank

Astfel cadrul supravegherii de către CNPF a tranzacţiilor efectuate pe piaţa reglementată cu acţiunile MAIB perioada 18-28 aprilie 2016, instituţia a constatat creştere artificială a preţului acţiunilor Moldova Agroindbank, de la 1.100 lei per acţiune la 2.660 lei per acţiune sau cu 142%”.

În consecinţă, pe 27 mai 2016, CNPF a adoptat o decizie care, preţul format cadrul tranzacţiilor efectuate pe piaţa reglementată perioada 25-28 aprilie 2016 cu acţiunile (valorile mobiliare emise) de Moldova Agroindbank a fost calificat ca preţ manipulat pe piaţa de capital.

Peste două luni, pe 28 iulie 2016, CNPF a mai adoptat o hotărâre specială care este sancţionată conducerea Bursei de Valori a Moldovei (BVM) şi care se susţine că legislaţia oferă conducerii Bursei şi anume preşedintelui acestei structuri, împuterniciri de a interveni astfel de situaţii deosebite,care ar provoca o schimbare majoră stabilirea unui nou preţ de piaţă a unei valori mobiliare.

Conducerea Bursei nu a intervenit, deşi era obligată

Cu toate acestea Bursa de Valori a Moldovei nici măcar nu s-a autosesizat, situaţia când preţul de expunere a valorilor mobiliare emise de Moldova-Agroindbank a crescut brusc.

Autoritatea de reglementare a constatat că administraţia Bursei, contrar prevederilor din Regulamentul privind pieţele reglementate şi sistemele multilaterale de tranzacţionare,„nu a notificat CNPF despre creşterea preţului acţiunilor Moldova Agroindbank, cu 142% termen de 4 zile”.

Totodată CNPF susţine că BVM, contrar prevederilor din Regulile pieţei reglementate şi din Politica privind identificarea şi gestionarea riscurilor aferente desfăşurării activităţii de organizare a negocierilor cadrul Bursa de Valori a Moldovei, nu a întreprins nici o măsură pentru:
- efectuarea controlului activităţii societăţii de investiţii care a participat cadrul tranzacţiilor cu valorile mobiliare emise de Moldova Agroindbank, efectuate pe piaţa reglementată perioada 25-28 aprilie 2016, vederea monitorizării condiţiilor de efectuare a unor operaţiuni şi/sau activităţi de manipulare, de abuz de piaţă sau de altă natură, ce pot afecta stabilitatea pieţei;
- identificarea şi gestionarea riscurilor prin organizarea schimbului de informaţii legate de detectarea, identificarea, evaluarea şi controlul acestora, precum şi aplicarea măsurilor îndreptate spre minimizarea şi prevenirea consecinţelor lor;
- adoptarea promptă a deciziilor necesare pentru reducerea riscurilor, precum şi pentru eliminarea consecinţelor producerii lor.

În consecinţă CNPF a decis să avertizeze public conducerea Bursei de Valori a Moldovei asupra nerespectării prevederilor din Regulile pieţei reglementate şi din Regulamentul privind pieţele reglementate şi sistemele multilaterale de tranzacţionare.

Totodată CNPF a prescris Bursei de Valori a Moldovei „respectarea necondiţionată a prevederilor legislaţiei vigoare”.

De notat că preşedintele Bursei de Valori este Corneliu Dodu, iar preşedintele Consiliului BVM este chiar managerul Moldova-Agroindbank, Serghei Cebotari.

Sursa : mold-street.com