Lucrări de construcție în preajma Parcului Valea Morilor. Ce complex urmează a fi edificatPrimăria Chișinău a dat start lucrărilor de construcție a unui complex sportiv de tenis pe strada Vasile Lupu, lângă Parcul “Valea Morilor”.

Beneficiarul terenului respectiv și al construcției este Asociația Obștească Tenis Club “Profi-Sport”, iar terenul a fost atribuit în anul 2003. Inițial, terenul era amplasat pe str. A. Plămădeală, în limitele Parcului “Valea Morilor”.

Acesta însă nu a fost construit atunci, pentru că agentul economic a fost implicat în mai multe litigii legate de relațiile funciare asupra terenului. În anul 2013, Consiliul Municipal Chișinău a decis prelungirea termenului de arendare a terenului și reamplasarea complexului sportiv de tenis din str. A. Plămădeală pe str. Vasile Lupu, pentru a asigura o zonă de protecție și de centură verde în jurul lacului “Valea Morilor”.

Construirea obiectivului a fost autorizată în limitele terenului arendat. În prezent, pe șantier se desfășoară lucrările la fundația obiectivului. Inspecția de Stat în Construcții va stabili dacă beneficiarul respectă documentația de proiect aprobată de Primărie.

Sursa : realitatea.md