Igor Dodon a avut o întrevedere cu vicepreședintele Bulgariei

În cursul dialogului Igor Dodon a menționat că această vizită este una istorică, deoarece este prima vizită a unui vicepreşedinte al Republicii Bulgaria în țara noastră, în cei 25 de ani de relaţii diplomatice stabilite dintre Republica Moldova şi Bulgaria, perioadă în care ţările noastre au edificat o prietenie profundă bazată pe respect reciproc, care continuă să fie consolidată prin cooperare pe multiple planuri.

Președintele țării a apreciat dialogul politic stabilit între statele noastre şi a pledat pentru dinamizarea contactelor la nivel înalt între ambele state, subliniind că prezenta vizită a dnei Iliana Iotova reprezintă o bună oportunitate de a efectua un schimb complex de opinii pe marginea chestiunilor de interes comun de pe agenda relaţiilor bilaterale, precum şi pentru a stabili noi obiective strategice de extindere şi aprofundare a cooperării în cele mai diverse domenii de interes comun.

Șeful statului a exprimat mulţumiri autorităţilor bulgare, care prin intermediul proiectului de asistenţă tehnică “Dezvoltarea Locală în raionul Taraclia”, au acordat suport financiar pentru construcţia, amenajarea şi dotarea cu echipament modern de tratare a apei a 7 staţii publice de distribuire a apei potabile, precum şi pentru reconstrucţia acoperișului căminului Universității de Stat “Grigore Țamblac” din orașul Taraclia.

Totodată președintele a reiterat interesul sporit pentru cooperarea în domeniul agriculturii, prin stabilirea unor contacte între instituţiile din domeniul agrar ale ambelor state, crearea unor întreprinderi mixte de prelucrare şi conservare a fructelor şi legumelor, în special a strugurilor de masă.

Dorim să devenim o piaţă de interes pentru businessul din Bulgaria şi cu această ocazie reiterez deschiderea Republicii Moldova pentru investiţiile bulgare și încurajez participarea reprezentanţilor businessului bulgar la o prezenţă mai activă în cadrul Zonelor Economice Libere, Parcurilor Industriale şi IT din țara noastră”, a remarcat Igor Dodon.

Reieşind din pregătirile Bulgariei pentru preluarea Preşedinţiei la Consiliul UE în prima jumătate a anului 2018, șeful statului a pledat pentru intensificarea colaborării pe această dimensiune.

Republica Moldova are drept prioritate valorificarea deplină a oportunităţilor oferite de cooperarea regională, şi apreciază înalt dialogul şi colaborarea cu Republica Bulgaria pe filiera cooperării regionale în Europa de Sud-Est”, a mai spus șeful statului.

Totodată, reieşind din rolului primordial al Universităţii de Stat „Grigore Ţamblac” din Taraclia pentru comunitatea etnică a bulgarilor, părțile au stabilit semnarea unui acord care prevede continuarea activității Universităţii „Grigore Ţamblac” în cadrul unui Consorțiu cu 2 universități din Bulgaria: Universitatea din Ruse și Universitatea din Veliko-Târnovo.

La finele întrevederii Igor Dodon a lansat invitaţia oficială pentru dl Rumen Radev, Preşedintele Bulgariei, de a efectua în cel mai apropiat timp o vizită în Republica Moldova.

Igor Dodon a avut o întrevedere cu vicepreședintele Bulgariei

 Sursa: actualitati.md