Guvernul ar putea prelua atribuțiile lui Timofti privind numirea judecătorilor la Curtea Constituțională (DOC)Președintele țării ar putea să fie lipsit de atribuțiile privind numirea a doi judecători la Curtea Constituțională, acestea revenindu-i Guvernului. Un proiect în acest sens va fi examinat astăzi de membrii Cabinetului de Miniștri.

Proiectul dat a fost elaborat în urma deciziei Curții Constituționale din 16 mai 2013 prin care a declarat neconstituțional articolul în care se menționează că CC este în drept să se convoace în plen numai după ce au fost numiţi cel puţin patru judecători din partea tuturor autorităţilor competente. În motivare, Curtea a statuat că instituirea condiţiei numirii judecătorilor de către toate autorităţile pentru convocarea plenului, în situaţia în care în cadrul CC există cvorumul decizional prevăzut de lege, prejudiciază funcţionalitatea instituției şi încalcă principiul independenţei acesteia şi a judecătorilor săi.

Potrivit autorului proiectului, modificarea propusă permite evitarea situaţiilor de nefuncţionalitate ale Curţii Constituţionale. 

În prezent, Legea cu privire la Curtea Constituțională prevede că doi judecători sunt numiţi de Parlament, doi de preşedintele Republicii Moldova şi doi de Consiliul Superior al Magistratului.

Sursa : realitatea.md