Dupa benzinariile duty free urmeaza o alta lovitura pentru petrolisti. Investitiile excluse din pret

Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI) anunță că la ședința din 17 octombrie, a Grupului de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător, va fi examinat și proiectul de modificare a Metodologiei formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere.

Anunțul i-a surprins pe petroliști, care spun că aud prima dată despre o astfel de ședință, nu au fost invitați la ea și că nimeni nu le-a solicitat părerea despre proiect.

Cum ANRE va ajusta prețurile plafon la carburanţi

Pe de altă parte despre faptul că această metodologie va fi modificată se discută deja de patru luni, iar pe 20 iulie 2018, au intrat în vigoare noi modificări la Legea privind piața produselor petroliere, autorul cărora este deputatul neafiliat (fost liberal) Vladimir Cernat, cel care a promovat şi modificare Codului Fiscal ce permite vânzarea în vamă a benzinei şi motorinei fără plata TVA şi a accizei.

Acestea prevăd extinderea perioadei pentru stabilirea de către Agenția Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a prețurilor plafon, de la 2 săptămâni la 3 luni.

Totodată ele statuează dreptul ANRE de a ajusta prețurile plafon pe parcursul acestor trei luni doar în cazul devierilor mai mari de 10% a cotațiilor medii Platts raportate la cursul mediu valutar BNM. În plus ANRE a anunțat anterior despre elaborarea unor modificări la această Metodologie.

Proiectul de modificare a Metodologiei prevede: modalitatea de stabilire a prețurilor plafon de comercializare cu amănuntul a benzinei și motorinei; modalitatea și formulele de calcul atât a prețurilor de comercializare cu ridicata, cât și a prețurilor de comercializare cu amănuntul pentru gazul lichefiat (LPG).

Documentul aduce o serie de schimbări în formarea prețurilor la carburanți. Astfel companiile specializate vor fi obligate “să ducă evidența separat pe tipuri de produse petroliere a cheltuielilor ce țin de fiecare din aceste activități”.

În plus companiile petroliere, care practică și alte activități, vor trebui “să ducă separat evidența cheltuielilor ce țin de activitatea de import și comercializarea produselor petroliere cu ridicata, activitatea de comercializare a produselor petroliere cu amănuntul și alte activități”.

Totodată se prevede că în costurile de import și comercializare a produselor petroliere vor fi incluse doar cele care nemijlocit țin de activitatea respectivă.

Investiţiile capitale nu vor fi incluse în preţul de la pompă

Potrivit proiectului în prețurile la benzină, motorină și gaz lichefiat nu se vor mai include o serie de cheltuieli, inclusiv cele destinate unor investiţii capitale, ceea ce a provocat semne de întrebare în rândul benzinarilor. Or asta poate duce la reducerea şi chiar sistarea investiţiilor în benzinării, care sunt obiective industriale periculoase.

De exemplu cheltuielile pentru efectuarea lucrărilor de construcție, reconstrucție, procurare, modernizare, montare și probare a utilajului, valorificarea noilor obiective, secții și utilaje și alte investiții capitale; pentru înlăturarea defectelor în lucrările de proiectare, construcție și montaj, revizie etc; care nu se referă la activitatea de import și/sau comercializare a produselor petroliere.

De asemenea vor fi excluse din calculul preţurilor şi cheltuielile în scopuri de binefacere, sponsorizări, consumurile și cheltuielile neproductive, furturile, sancțiunile, amenzile, penalitățile și despăgubirile, dar creanțele dubioase decontate.

De notat că doi ani și ceva în urmă sub pretexte asemănătoare (controlul şi stabilizarea preţurilor) Parlamentul și apoi ANRE au operat modificări la Legea privind piața produselor petroliere și metodologia de calcul, dar măsura nu a fost pe măsură să stăvilească prețurile.

Or, prețurile din Moldova depind mai mult de cotațiile internaționale ale petrolului și de taxele și accizele stabilite de Guvern și Parlament. 

Potrivit unor surse aceste măsuri sunt un pas în direcția monopolizării și reglementării acestei piețe, altădată libere și concurențiale.

Sursa: mold-street.com