Cele mai mari și cele mai mici salarii din Moldova

Salariul mediu nominal brut, în luna septembrie 2014, a fost de 4267,7 lei, înregistrînd o creştere cu 13,5 % faţă de luna septembrie 2013.

Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în sfera bugetară salariul mediu a constituit, în luna septembrie curent, 3595,8 lei (+12% faţă de septembrie 2013), iar în sectorul real al economiei – 4540,1 lei (+14,1%). Ținînd cont de rata inflației, salariul mediu real, în septembrie 2014, a crescut cu 8,3%.

Potrivit datelor statistice oficiale, cel mai mare salariu mediu, în luna septembrie 2014, l-au avut angajații din domeniul informaţii şi comunicaţii – 10544,6 lei. Angajații din domeniul producţiei şi furnizării de energie electrică şi termică, gaze naturale, apă caldă şi aer condiţionat au avut un salariu mediu de 7976,7 lei, iar cei din domeniul activităţi financiare şi de asigurări – 6945,8 lei.

Totodată, cele mai mici salarii medii, în septembrie 2014, au fost înregistrate în domeniul artei, activităţilor de recreere şi de agrement – 2577,8 lei, activităţi de cazare şi alimentaţie publică – 2830,8 lei, agricultură, piscicultură și silvicultură – 3162,8 lei.

În sectorul administraţie publică şi apărare, asigurări sociale obligatorii salariul mediu a constituit 3370,9 lei, în învățămînt – 3535,1 lei, în comerț, reparația mașinilor și motocicletelor – 3689,2 lei, în domeniul tranzacțiilor imobiliare – 3905,6 lei, în domeniul ocrotirii sănătății și asistenței sociale – 3949,7 lei.

Salariile medii în industria prelucrătoare, în luna septembrie 2014, au constituit 4152,1 lei, distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare – 4319,2, transport şi depozitare – 4336,2 lei, construcții – 4521,9 lei, administraţie publică şi apărare, asigurări sociale obligatorii – 4789,8 lei.

În industria extractivă salariul mediu a constituit – 4923,7 lei, în domeniul activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice – 5354,8 lei.

Sursa : Noi.md