Consiliul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei a decis, prin vot unanim, să mențină rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 10%.

BNM menține rata de bază la 10 la sută anual

De asemenea, BNM a decis să mențină și rata dobânzii la creditele overnight la nivelul actual de 13%, iar la depozitele overnight la nivelul actual de 7%

Totodată, BNM a decis să menţină norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă la nivelul de 14% din baza de calcul, iar norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă la nivelul de 35% din baza de calcul.

Analiza datelor statistice relevă dinamica descendentă a ratei anuale a inflației pentru a șasea lună consecutiv, deși aceasta încă se menține peste limita superioară a intervalului de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ţinta inflației de 5%.

Rata anuală a inflaţiei pentru luna iunie 2016 a înregistrat nivelul de 7.4% care este cu 0.5 puncte procentuale inferior celui din luna precedentă. Temperarea respectivă s-a produs preponderent datorită diminuării contribuțiilor din partea prețurilor la produsele alimentare și a inflației de bază.

În luna iunie 2016, rata anuală a inflației de bază s-a situat cu 0.5 puncte procentuale sub nivelul consemnat în luna precedentă, constituind 9.3%.

Sursa : independent.md