Armele în Moldova au fost divizate în letale şi neletale

Regulamentul privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă a intrat în vigoare miercuri, în Moldova, împărţind armele în letale şi neletale. Actul defineşte că armele letale sînt cele prin a căror utilizare se poate cauza moartea ori rănirea gravă a persoanelor. Toate celelalte tipuri fac parte din categoria armelor neletale.

Potrivit agenţiei “Infotag”, regulamentul confirmă faptul că dreptul de portarmă în Republica Moldova îl au doar persoanele care au atins vîrsta de 21 de ani. Pentru procurarea armei trebuie prezentate 11 certificate, inclusiv certificatul medical privind statutul narcologic şi cel psihiatric al pretendentului, concluzia privind starea lui psihică. Actele au un termen de valabilitate limitat – 12 luni.

Dreptul de obţinere a armei va fi confirmat de secţia specială a Inspectoratului General de Poliţie în termen de 30 de zile sau de o subdiviziune analogică la nivel de raion.

Armele vor fi păstrate în safeuri speciale, cu acces limitat, fiind supuse o dată la cinci ani examenului de utilizabilitate. Dacă aceasta nu va fi confirmată, arma poate fi refăcută în una butaforică. Operaţiunea va fi executată de către armurier, persoana fizică sau juridică care a obţinut licenţa pentru operaţiuni cu arme sau muniţii. Dacă o firmă deţine peste 12 unităţi de arme, fie şi neletale, locurile de păstrare a acestora vor fi dotate cu sisteme de supraveghere video şi mijloace de semnalizare, conectate la structuri de pază.

Persoana care doreşte să intre în posesia unei arme va urma cursuri speciale cu durata de cel puţin două luni, şi va petrece cel puţin 40 de ore în sala de tir (jumătate dintre acestea – ore practice).

Actul interzice utilizarea în Republica Moldova a armelor cu ţeava scurtată sau adaptate pentru tragere cu atenuator de zgomot. Astfel de arme vor fi retrase din circuitul civil şi nimicite.