Serviciul Stare Civilă aflat în subordinea Ministerului Justiției eliberează oamenilor duplicate a certificatelor de stare civilă, inclusiv duplicatul certificatului de naștere.

Am pierdut certificatul de naștere. Unde pot să-l restabilesc?

Se eliberează duplicatele în cazurile în care originalele au fost deteriorate sau pierdute. De asemenea, se poate face certificat de model nou în legătură cu transcrierea acestuia în grafie latină.
Ca să primiți actul, adresați-vă Oficiului Stare Civilă din sectorul în care locuiți cu o cerere, actul de identitate în original și o copie a acestuia. Și după caz, trebuie să prezentați dovada împuternicirii persoanei care vă reprezintă, certificat care fac dovada gradului de rudenie și copia acestuia, dar și bonul pentru achitarea serviciilor.

Prețurile pentru acte variază de la 260 de lei până la 10 lei. Ultimul preț se achită pentru eliberarea documentului într-o lună; 85 de lei se achită pentru 15 zile, cu 100 mai mult se plătește pentru 24 de ore. Pentru perioada de numai o oră se achită 260 de lei. De scutiri de plată pentru serviciile prestate au parte invalizii de grupa I, II şi a III-a; participanţii la cel de-al doilea război mondial; pensionarii de vârstă; părinţii care au trei şi mai mulţi copii; copiii orfani; participanţii la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl; cetăţenii Republicii Moldova care au participat la conflictele armate în interesul Republicii Moldova – 50% din costul total al serviciului. De asemenea, sunt scutiți de plată și cetăţenii care solicită rectificarea greşelilor comise de organul de stare civilă la înregistrarea actelor de stare civilă; cei care solicită eliberarea repetată a certificatelor de deces pe numele rudelor represate şi ulterior reabilitate sau pentru substituirea celor eliberate anterior. Autoritatea tutelară se scuteşte de plata tarifului pentru serviciile prestate în interesul copiilor rămaşi fără ocrotire părintească.

Pot solicita duplicatele actelor de stare civilă membrii familiei, titularul actului sau rudele de gradul I, reprezentantul legal al minorului, persoanei limitate în capacitate de exercițiu sau un reprezentant legal.

Sursa : Timpul.md