Procurorul Adriana Bețișor a sesizat Consiliul Coordonator al Audiovizualului în privința postului de televiziune Jurnal TV.

Adriana Bețișor se plânge pe Jurnal TV și Ziarul de Gardă

Ea s-a plâns că ar fi fost defăimată în cadrul emisiunii „Ora de Ras” și a solicitat dezmințirea informației difuzate, pentru apărarea reputației sale.

Potrivit președintelui CCA, Dinu Ciocan, Jurnal TV nu este la prima sesizare depusă în legătură cu emisiunea „Ora de Ras”. El a propus să fie luat act de sesizare, cu constatarea încălcării Codului deontologic al jurnalistului.

De asemenea, Adri­ana Beţi­şor intenţio­nează să cheme în jude­cată Zia­rul de Gardă, nemulţu­mită de fap­tul că, în ultima lună, după ce a reu­şit cea mai răsu­nă­toare con­dam­nare din isto­ria Republicii Mol­dova, a fost „ţinta” mai mul­tor arti­cole de presă.

Aceasta soli­cită, prin inter­me­diul avo­ca­tei care o repre­zintă, publi­ca­rea unei dezminţiri „cu pri­vire la cos­tul exor­bi­tant al imo­bi­lu­lui vizat în titlul arti­co­lu­lui” şi „eli­mi­na­rea foto­gra­fiei de pe fun­da­lul imo­bi­lu­lui ce con­sti­tuie obiect al inves­ti­ga­ţiei şi a extra­su­lui din Regis­trul bunu­ri­lor imo­bile din publi­ca­ţia online”, după ce ZdG a dez­vă­luit că fami­lia sa a cum­pă­rat şi con­stru­ieşte un imo­bil de mili­oane la mar­gi­nea Chi­şi­nă­u­lui. În caz con­trar, susţine pro­cu­rora, va acţiona zia­rul în jude­cată cu „soli­ci­ta­rea obli­ga­to­rie a des­pă­gu­bi­ri­lor pecu­ni­are”. „Apă­ra­rea onoa­rei, dem­ni­tă­ţii sau repu­ta­ţiei pro­fe­sio­nale nu poate pre­vala asu­pra liber­tă­ţii publi­cu­lui de a primi infor­ma­ţii de inte­res public”, susţine, la subiect, avo­cata Tatiana Puiu, potrivit zdg.md.

Sursa : independent.md